BST-N15 ซากุระ ขุนวาง เชียงใหม่ One Day Trip

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,500
รหัสทัวร์ ฺBST-N15
สายการบิน Premium Sedan Premium SUV รถตู้ปรับอากาศ
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซากุระ ขุนวาง เชียงใหม่ One Day Trip
💥เริ่มต้นเพียง 2,500-3,500 บาท/คัน/วัน 💥
ชมดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ปีละครั้งเท่านั้น!!!
พระตำหนักผาตั้ง ขุนวาง ชมดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์
โครงการหลวงอินทนนท์ ตลาดม้ง วัดพระธาตุจอมทอง

🚗 ONE DAY เหมาๆ เที่ยวเหนือแบบ หน๊าววว…หนาว ❄️
🍃เที่ยวเหนือแบบสบายๆ วันเดียวสุดคุ้ม‼️🍃

☘️นั่งฟินๆ อินกับบรรยากาศ ไม่ต้องขับรถเองให้เมื่อย
📌บริการรถเช่าพร้อมคนขับ (รถเก่ง 4ที่นั่ง,SUV 7ที่นั่ง,รถตู้VIP 10ที่นั่ง)

✅รวมน้ำมันคนขับพาเที่ยว รับ-ส่งถึงที่
✅กำหนดวันเดินทางเองได้ เลือกเส้นทางได้ตามใจ
✅วิ่งได้ ไม่จำกัดเวลา (ยกเว้นรถตู้จะวิ่งตามกฎหมายกำหนด)

 


เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

ราคานี้รวม
• ค่ารถตู้
• ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
• รับ-ส่ง โรงแรม, สนามบิน
• เที่ยวเต็มวันไม่จำกัดเวลาตามสถานที่ในทริป

ราคานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

เงื่อนไขการจอง
• ชำระเงินเต็มจำนวน (การไม่ชำระเงินหรือชำระเงินไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจอง หรือยกเลิกการเดินทาง)
• พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง
• เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องเป็นการสำรองรถล่วงหน้า จะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัย
ไม่อาจแก้ไขได้ และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ
ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทหรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม

*รถตู้วิ่งตามกฎหมายขนส่งกำหนดเรื่องเวลาวิ่งรถ ส่วนรถเก๋งและSUVไม่จำกัดเวลาวิ่งรถตามทริป
*รถออกเช้าสุดได้ 04.00น. กรณีออก04.00น.จะถึงโรงแรม14.00น.*