3 โปรแกรมทัวร์ที่พบ

Pic เอเชีย, พม่า

มหัสศจรรย์ เมียนมาร์ ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน 0 คืน

รหัสทัวร์ : BJ-JT14
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤศจิกายน 65 - มีนาคม 66

เริ่มต้น 3,999.-

Pic เอเชีย, พม่า

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์ 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : BT-MMR15
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤศจิกายน 65 - มีนาคม 66

เริ่มต้น 8,999.-

Pic เอเชีย, พม่า

มหัศจรรย์.เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : BT-MMR53
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤศจิกายน 65 - มีนาคม 66

เริ่มต้น 10,999.-