ไปอเมริกา ไม่ใช่เรื่องยาก

จองทัวร์

ตืดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่รับเรื่องจองทัวร์อเมริกาได้ตลอดเวลา

1

เครื่องบิน

ค่าทัวร์ไม่ได้รวมตั๋วเครื่องบิน สามารถซื้อตั๋วเครื่องทางบอนด์ได้

2

วีซ่าอเมริกา

ต้องมีวีซ่าอเมริกาอยู่แล้ว ถ้าหมดอายุไม่เกิน 48 เดือน ถึงจะสามารถยื่นต่ออายุวีซ่าได้

3

ASQ/COE

หลังจากเดินทางกลับ ลูกค้าต้องกักตัวตามนโยบายของภาครัฐ 14 วัน

4

#เที่ยวกับบอนด์

เดินทางอย่างมั่นใจไปกับบอนด์สตรีททัวร์ เที่ยวอเมริกา มั่นใจ ไปกับทัวร์

ทัวร์อเมริกา

Pic อเมริกา

รับทำวีซ่า และบริการรับต่อ VISA USA

รหัสทัวร์ : BST-VISA
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤษภาคม 64 - มีนาคม 65

เริ่มต้น 9,500.-

0 วัน 0 คืน
Pic อเมริกา

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ : กรุงเทพ-อเมริกา

รหัสทัวร์ : BST-TK00
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤษภาคม 64 - มีนาคม 65

เริ่มต้น 27,670.-

0 วัน 0 คืน

คำถามที่พบบ่อย

ต้องมีวีซ่าอเมริกาอยู่แล้ว หรือหากหมดอายุจะต้องหมดอายุไม่เกิน 48 เดือนหรือ 4 ปี ถึงจะสามารถยื่นต่ออายุวีซ่าได้ค่ะ (ยื่นต่ออายุวีซ่ากับทางเรา 9500 บาท)

สำหรับการยื่นขอVisaใหม่ทางศูนย์ยังไม่เปิดรับการยื่นใหม่ ตอนนี้จะเป็นการขอเพื่อทำการต่ออายุวีซ่าเท่านั้น หากมีการอัพเดทข้อมูลอัพเดทหลังวันที่ 19พ.ค. หรือมีเปิดรับยื่นทางเราดำเนินการแจ้งอีกครั้งนะคะ

กรณีลูกค้าที่มีวีซ่าแล้วสามารถกำหนดวันเดินทาง เพื่อทำการตรวจสอบราคาตั๋วเครื่องบิน และคอนเฟิร์มตั๋วเครื่องบิน (หรือลูกค้าสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเองได้และแจ้งวันเดินทางกับทางเรา)

ลูกค้าส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตแและวีซ่ามายังทางบริษัท ชำระเงินค่ามัดจำแพ็คเกจทัวร์ 10,000 บาทต่อท่าน ก่อนเดินทาง 3 วัน ชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ส่วนที่เหลือ

กรุณีจอยกรุ๊ป ลูกค้าแจ้งช่วงวัน ที่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทจะรวบรวมสมาชิก และเป็นคนจัดการรอบวันเดินทางให้กับท่าน เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ที่มีวีซ่า รอบหนึ่งต้องใช้เวลา 25-30วัน รวมASQ และ ทีมงานท้องถิ่น รอบหนึ่งใช้เวลา 9-10วัน ซึ่งคนมีจำนวนจำกัด

สามารถแจ้งวันเดินทางกับบริษัท เพื่อทำการจองรอบเดินทางที่สามารถจัดทัวร์ได้ เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ที่มีวีซ่า รอบหนึ่งต้องใช้เวลา 25-30วัน รวมASQ และ ทีมงานท้องถิ่น รอบหนึ่งใช้เวลา 9-10วัน ซึ่งคนมีจำนวนจำกัด

ที่พัก ASQ เนื่องจากหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ ลูกค้าต้องกักตัวตามนโยบายของภาครัฐ 14 วัน (สามารถให้ทางเราประสานงานทำการจองให้ได้ ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ราคาเริ่มต้น 30,000)
**กรณีลุกค้าจองASQกับทางเรา ทางเราทำ Certificate of Entry / COE ให้

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Line: @bondstreettour หรือ 02 575 3853-5 Hotline : 086-344-4325