Aloha.. BALI ทัวร์บาหลี

Aloha.. BALI ทัวร์บาหลี

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BFD01

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

15 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, บาหลี

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ก.ย. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง  - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี  – วัดอูลุนดานูบราตัน – ทานาล็อต - เมือง Kuta เมืองชายทะเล

โรงแรม
Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ประตูสวรรค์  - หมู่บ้านคินตามณี – รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟ  บาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู –  น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน -  Bali Swing - ชายหาดจิมบารัน  

โรงแรม
Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เกาะนูซาเพนนิดา - เกาะไดโนเสาร์ - ผาแอ่งน้ำธรรมชาติ – Angel  Billabong - ชายหาด Crystal beach

โรงแรม
Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย  - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
11 - 14 มิ.ย. 65

22,888.-

22,888.-

รูปภาพ