แพ็คเกจ เกาะเต่า เกาะนางยวน ชุมพร

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BST-CPPK00

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

10 คน

ท่องเที่ยว

ชุมพร

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ต.ค. 64

จำนวนพีเรียด

10

เดินทางโดย

รถตู้

อธิบาย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

18.00น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม ป.ต.ท. วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า)
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศพร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดชุมพร
โรงแรม
-
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

- เช้า เดินทางสู่ท่าเรือลมพระยา โดยเรือสปีดโบ๊ท - เกาะเต่า - โรงแรมที่พัก : ซีเชลล์ รีสอร์ท เกาะเต่า
- เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
- 13.30น. รถรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก นำท่านท่องเที่ยว รอบๆ เกาะเต่า
- Love Koh Tao จุดชมวิวเลิฟเกาะเต่า และ ร้านกาแฟน่ารักๆ จุดชมวิวแบบ 360 องศา
- Cloud Nine by 2 View มองเห็นวิวของอ่าวแม่หาดและเกาะนางยวน ภายในร้านมีจุดให้นั่งชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ
- West Coast เป็นหิน 2 ก้อนพิงกัน สามารถนั่งชมวิว ยิ่งขึ้นไปตอนเย็นก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินลับขอบฟ้าสวยๆ
- Tanote Peak ที่เห็นวิวของอ่าวโตนดแบบ panorama ไกลสุดลูกหูลูกตา
- 360 ํ Sun Suwan Bar เป็นบาร์และจุดชมวิว ช่วยให้คุณได้เห็นมุมดีๆ กับวิว 360 องศา
- *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
โรงแรม
ซีเชลล์ รีสอร์ท เกาะเต่า หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

- เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- 09.30น. เจ้าหน้าที่ดำน้ำ รถรับจากที่พัก
- 10.00น. นำท่านลงเรือที่ท่าเรือแม่หาด เพื่อเดินทางสู่เกาะนางยวน
- เกาะนางยวน/ทะเลแหวก ประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆ 3 เกาะ มีสันทรายสีขาวละเอียดเชื่อมทั้งสามเกาะเราสามารถเดินเล่นบนชายหาด ถ่ายรูปชิลๆ หรือจะนอนอาบแดด
- ดำน้ำชมปะการัง ที่เกาะนางยวน ยังมีจุดชมวิวที่สามารถปีนขึ้นไปชมวิวมุมสูงได้ด้วย
- ดำน้ำอ่าวแจแปนนิสการ์เด้น จุดดำน้ำของเกาะนางยวน ชมปะการัง ปลาหลากหลายชนิด หอยมือเสือ หนอนฉัตร
- เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Set Box
- อ่าวม่วง อ่าวม่วงเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเกาะเต่า ไฮไลท์มีปะการังเขากวางสีขาว
- อ่าวหินวง ไฮไลท์ปลาล้านตัว ปะการังหลากสี
- อ่าวลึก จุดดำน้ำที่สวยที่สุดของเกาะเต่า กับเหล่าปลาผีเสื้อ
- อ่าวฉลาม เยี่ยมบ้านพี่เต่า กับพี่หลามครีบดำ
- 17.00น. เดินทางกลับ เรือเทียบท่าเรือแม่หาด รถรับส่งรีสอร์ท
- *อิสระอาหารเย็น
โรงแรม
ซีเชลล์ รีสอร์ท เกาะเต่า หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

- ช่วงเช้าพักผ่อน อิสระตามอัธยาศัย
- 10.00น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อเดินทางกลับชุมพร ด้วยเรือสปีดโบ้ท
- เดินทางสู่ ท่าเรือลมพระยา จ.ชุมพร (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
- แวะซื้อของฝากและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง)
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
3 - 6 มิ.ย. 64

5,999.-

5,999.-

-

17 - 20 มิ.ย. 64

5,999.-

5,999.-

-

1 - 4 ก.ค. 64

5,999.-

5,999.-

-

15 - 18 ก.ค. 64

5,999.-

5,999.-

-

23 - 26 ก.ค. 64

6,999.-

6,999.-

-

26 - 29 ส.ค. 64

5,999.-

5,999.-

-

2 - 5 ก.ย. 64

5,999.-

5,999.-

-

16 - 19 ก.ย. 64

5,999.-

5,999.-

-

30 ก.ย. - 3 ต.ค. 64

5,999.-

5,999.-

-

12 - 15 ส.ค. 64

6,999.-

6,999.-

-

รูปภาพ

FAQ