Oho Oho!! OSAKA

Oho Oho!! OSAKA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BST-JXJ66

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

31 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ต.ค. 66

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
10 - 15 ต.ค. 66

34,888.-

34,888.-

รูปภาพ