พิษณุโลก สุโขทัย บ้านนาต้นจั่น

พิษณุโลก สุโขทัย บ้านนาต้นจั่น

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BST-PSVN

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

ไทย

ช่วงเดือน

มี.ค. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

รถตู้
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
25 - 27 มี.ค. 65

3,999.-

3,999.-

รูปภาพ