แพ็คเกจสิงคโปร์รวม TEST&GO

แพ็คเกจสิงคโปร์รวม TEST&GO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BST-SG01

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

2 คน

ท่องเที่ยว

สิงคโปร์

ช่วงเดือน

เม.ย. - พ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

PACKAGE SINGAPORE 3D 2N BY TR

แพ็คเกจสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน 

เริ่มต้นเพียง 15,888.-

 

• ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า)

• โรงแรม 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 

Hotel Grand Central หรือระดับใกล้เคียงกัน  

• รถ รับ-ส่ง สนามบินชางงี สิงคโปร์ (ตามเงื่อนไขเข้าสิงคโปร์)

• ค่าประกันการเดินทาง COVID-19 ที่สิงคโปร์ ครอบคลุมวงเงิน 30,000 SGD 

• แพ็คเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน 

และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับสนามบิน

THE KINN BANGKOK หรือระดับใกล้เคียงกัน

• กำหนดวันเดินทางเองได้ (ตรงกับไฟท์สายการบิน) เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

 

VTL FLIGHT 

DEPARTURE :  TR625  BKK-SIN 10.50 – 14.15  

RETURN      :   TR610  SIN-BKK   15.25 – 16.55

*เริ่มที่ 15,888 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันเดินทางของลูกค้า

 

 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี

โรงแรม
Hotel Grand Central
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย -

โรงแรม
Hotel Grand Central
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

โรงแรม
Hotel Grand Central
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ