รับทำวีซ่า และบริการรับต่อ VISA USA

รับทำวีซ่า และบริการรับต่อ VISA USA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BST-VISA

จำนวนวัน

0 วัน 0 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

0 คน

ท่องเที่ยว

อเมริกา

ช่วงเดือน

พ.ค. - มี.ค. 65

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

รถตู้

อธิบาย

✦ VISA USA หมดอายุ เราจัดการให้!! ✦

รายละเอียดโปรแกรม

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ