มหัศจรรย์ เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน

มหัศจรรย์ เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BT-VN296VZ

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

เม.ย. 66

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
13 - 17 เม.ย. 66

19,999.-

19,999.-

รูปภาพ