มหัศจรรย์ เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก

มหัศจรรย์ เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BT-VN299VZ

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

เม.ย. 66

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
13 - 17 เม.ย. 66

23,999.-

23,999.-

รูปภาพ