หนาวสุดขั้ว ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ อนุสาวรีย์ฝั่งหง เทศกาลแกะสลัดน้ำแข็ง

หนาวสุดขั้ว ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ อนุสาวรีย์ฝั่งหง เทศกาลแกะสลัดน้ำแข็ง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CCZ33

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

21 คน

ท่องเที่ยว

จีน

ช่วงเดือน

ธ.ค. - ม.ค. 67

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
22 - 26 ธ.ค. 66

42,888.-

42,888.-

25 - 29 ธ.ค. 66

44,888.-

44,888.-

17 - 21 ม.ค. 67

46,888.-

46,888.-

รูปภาพ