ห่าวจี๋เลอ!KUNMING ตงชวน...แผ่นดินสีแดง ภูเขาเจ็ดสี

ห่าวจี๋เลอ!KUNMING ตงชวน...แผ่นดินสีแดง ภูเขาเจ็ดสี

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CFD04

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

จีน

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ต.ค. 66

จำนวนพีเรียด

13

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
22 - 25 มิ.ย. 66

14,888.-

14,888.-

6 - 9 ก.ค. 66

14,888.-

14,888.-

27 - 30 ก.ค. 66

16,888.-

16,888.-

12 - 15 ส.ค. 66

16,888.-

16,888.-

24 - 27 ส.ค. 66

14,888.-

14,888.-

31 ส.ค. - 3 ก.ย. 66

14,888.-

14,888.-

7 - 10 ก.ย. 66

13,888.-

13,888.-

14 - 17 ก.ย. 66

13,888.-

13,888.-

21 - 24 ก.ย. 66

14,888.-

14,888.-

12 - 15 ต.ค. 66

14,888.-

14,888.-

14 - 17 ต.ค. 66

13,888.-

13,888.-

19 - 22 ต.ค. 66

14,888.-

14,888.-

25 - 28 ต.ค. 66

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ