เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน หลวงพ่อโตเล่อซาน

เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน หลวงพ่อโตเล่อซาน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CFD31

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ต.ค. - พ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน หลวงพ่อโตเล่อซาน 5วัน3คืน

ง้อไบ๊เมืองแห่งพุทธคีรี พระแกะสลักหลวงพ่อโตเล่อซาน

วัดเป้ากั๋วอายุพันปี  วัดฝูหู  เมืองโบราณหวงหลงซี

เช็คอินแพนด้ายักษ์ ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดเทียนฟู่

เดินเล่นถนนสุดโรแมนติกซอยกว้างซอยแคบ ถนนโบราณสามก๊กจิ่นหลี่

ช้อปปิ้ง Chengdu Global Center  ถนนคนเดินชุนชีและไท่กู๋หลี่

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON  7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ FD562 DMK-TFU 21.55-02.00+1
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – เข้าสู่ที่พัก – เมืองโบราณหวงหลงซี - เมืองเล่อซาน – หลวงพ่อโตเล่อซาน – ร้านหยก - เมืองง้อไบ๊
โรงแรม
HOLIDAY INN HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน และ SHANG SAI HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองง้อไบ๊ – วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู(รวมรถกอล์ฟ) - ถนนคนเดิน
โรงแรม
SHANG SAI HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองง้อไบ๊ - เมืองศิลปะไม้ไผ่ - เฉิงตู – ตึกแฝดเทียนฟู่ - Chengdu Global Center
โรงแรม
QUSHANG HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เฉิงตู - ถนนโบราณสามก๊กจิ่นหลี่ – ร้านหมอนโอโซน – ถนนคนเดินชุนซี – แพนด้ายักษ์ - ร้านยา - ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ - วัดต้าฉือ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD563 TFU-DMK 02.50-05.05
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
12 - 17 ต.ค. 66

14,888.-

14,888.-

13 - 18 ต.ค. 66

14,888.-

14,888.-

20 - 25 ต.ค. 66

15,888.-

15,888.-

26 - 31 ต.ค. 66

15,888.-

15,888.-

8 - 13 พ.ย. 66

15,888.-

15,888.-

15 - 20 พ.ย. 66

15,888.-

15,888.-

22 - 27 พ.ย. 66

14,888.-

14,888.-

29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 66

15,888.-

15,888.-

รูปภาพ