เฉิงตู ภูเขาหิมะวาอู ง้อไบ๊ เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน

เฉิงตู ภูเขาหิมะวาอู ง้อไบ๊ เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CFD32

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 67

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
7 - 12 ธ.ค. 66

16,888.-

16,888.-

14 - 19 ธ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

21 - 26 ธ.ค. 66

19,888.-

19,888.-

29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67

22,888.-

22,888.-

10 - 15 ม.ค. 67

16,888.-

16,888.-

17 - 22 ม.ค. 67

17,888.-

17,888.-

24 - 29 ม.ค. 67

17,888.-

17,888.-

26 - 31 ม.ค. 67

17,888.-

17,888.-

22 - 27 ก.พ. 67

17,888.-

17,888.-

29 ก.พ. - 5 มี.ค. 67

17,888.-

17,888.-

7 - 12 มี.ค. 67

16,888.-

16,888.-

14 - 19 มี.ค. 67

16,888.-

16,888.-

20 - 25 มี.ค. 67

16,888.-

16,888.-

22 - 27 มี.ค. 67

16,888.-

16,888.-

รูปภาพ