จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจี้น

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจี้น

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CFD44

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มี.ค. - เม.ย. 67

จำนวนพีเรียด

15

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
1 - 5 มี.ค. 67

15,888.-

15,888.-

6 - 10 มี.ค. 67

15,888.-

15,888.-

8 - 12 มี.ค. 67

15,888.-

15,888.-

13 - 17 มี.ค. 67

15,888.-

15,888.-

15 - 19 มี.ค. 67

15,888.-

15,888.-

20 - 24 มี.ค. 67

15,888.-

15,888.-

22 - 26 มี.ค. 67

15,888.-

15,888.-

27 - 31 มี.ค. 67

15,888.-

15,888.-

29 มี.ค. - 2 เม.ย. 67

18,888.-

18,888.-

3 - 7 เม.ย. 67

18,888.-

18,888.-

5 - 9 เม.ย. 67

18,888.-

18,888.-

11 - 15 เม.ย. 67

19,888.-

19,888.-

12 - 16 เม.ย. 67

19,888.-

19,888.-

13 - 17 เม.ย. 67

19,888.-

19,888.-

14 - 18 เม.ย. 67

19,888.-

19,888.-

รูปภาพ