คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ชมดอกซากุระ

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ชมดอกซากุระ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CFD48

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มี.ค. 67

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

สระมังกรดำ เมืองโบราณต้าหลี่  ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณฑ์จามรี 

เขาหยวนทงซานชมดอกซากุระ  วัดหยวนทง  ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG

เมนูพิเศษ!!  สุกี้แซลมอน, สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)   

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON  7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย FD582 DMK- KMG 09.20-12.30 - เมืองต้าหลี่
โรงแรม
REGENT HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองโบราณแชงกรีล่า
โรงแรม
MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดลามะซงจ้านหลิง – พิพิธภัณฑ์จามรี - ลี่เจียง – สระมังกรดำ - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน BLUE MOON VALLEY ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถราง) - ฉู่สง
โรงแรม
WEN DING HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉู่สง - คุนหมิง – วัดหยวนทง - เขาหยวนทงซานชมดอกซากุระ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
โรงแรม
Dynasty HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานดอนเมือง FD583 KMG - DMK 13.30-14.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
2 - 7 มี.ค. 67

22,999.-

22,999.-

9 - 14 มี.ค. 67

22,999.-

22,999.-

รูปภาพ