มหานครเซี่ยงไฮ้

มหานครเซี่ยงไฮ้

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CFM28

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ต.ค. - ธ.ค. 66

จำนวนพีเรียด

6

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
20 - 23 ต.ค. 66

18,888.-

18,888.-

10 - 13 พ.ย. 66

16,888.-

16,888.-

24 - 27 พ.ย. 66

16,888.-

16,888.-

1 - 4 ธ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

22 - 25 ธ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67

24,888.-

24,888.-

รูปภาพ