งามจ๊าดนัก เชียงใหม่ แม่กำปอง เชียงดาว เมืองคอง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CMAA00

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เชียงใหม่

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ส.ค. 64

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

รถตู้

อธิบาย

🌿 เมืองคอง เชียงดาว งามจ๊าดนัก🌿

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ❣ แม่กำปอง คาเฟ่The Giant ถ้ำเชียงดาว
  • ❣ เมืองคอง แม่แตง แดนเทวดา ห้วยตึงเฒ่า

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – แม่กำปอง – เมืองเชียงใหม่
โรงแรม
เมืองเชียงใหม่
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เชียงใหม่ – เชียงดาว – ถ้ำเชียงดาว – เมืองคอง – ฮักเน้อกาแฟสด@เมืองคอง
โรงแรม
เมืองคองหรืออำเภอเชียงดาว
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เชียงดาว – สวนสนแม่แตง – แดนเทวดา – ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก - เดินทางกลับ สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
24 - 26 มิ.ย. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

3 - 5 ก.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

8 - 10 ก.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

17 - 19 ก.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

25 - 27 ก.ค. 64

8,900.-

8,900.-

1,300.-

20 - 22 ส.ค. 64

8,900.-

8,900.-

1,300.-

28 - 30 ส.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

รูปภาพ

FAQ