เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม

เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CMBS02

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เชียงใหม่, ทัวร์เที่ยวไทย

ช่วงเดือน

ธ.ค. - ม.ค. 65

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

รถบัส

อธิบาย

โปรแกรมนี้ร่วม 

"ทัวร์เที่ยวไทย"

ลด40%เหลือเพียง 4,199฿ (ราคาปกติ 6,999฿)

🏕พักเชียงใหม่ 2 คืน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดเด่นสะหรีเมืองแกน
  • สวนสนแม่แตง
  • สวนดอกไม้ปางฮวา
  • พระธาตุดอยคำ
  • พระธาตุดอยสุเทพ
  • ร้านโกเหน่ง
  • ห้วยตึงเฒ่า
  • กาดหน้า ม.เชียงใหม่
  • พระธาตุลำปางหลวง

รายละเอียดโปรแกรม

จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เชียงใหม่-แม่แตง-วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน-สวนสนแม่แตง-ดอยม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้ปางฮวา-พระธาตุดอยคำ-พระธาตุดอยสุเทพ

โรงแรม
โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านโกเหน่ง-วัดพระสิงห์-วัดโลกโมฬี-ห้วยตึงเฒ่า-วัดต้นเกว๋น-กาดหน้าม.เชียงใหม่                                                                          

โรงแรม
โรงแรมPepperyHills Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จังหวัดลำปาง – กาดทุ่งเกวียน – พระธาตุลำปางหลวง -เดินทางกลับนนทบุรีถึงปลายทางประมาณ 23.00 น.

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
3 - 6 ธ.ค. 64

6,999.-

0.-

-

30 ธ.ค. 2021 - 2 ม.ค. 64

6,999.-

0.-

-

รูปภาพ

FAQ