มาเต๊อะ ม่วนเน้อ!! เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CMFD01

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เชียงใหม่, ลำปาง, ลำพูน

ช่วงเดือน

เม.ย. - พ.ค. 64

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – หมู่บ้านแม่กำปอง - The Giant  Chiangmai  - คาเฟ่กลางต้นไม้

                                       

โรงแรม
โฮมสเตย์แม่กำปอง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Pongyang Jungle Coaster – ดอยม่อนแจ่ม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ ขอพรเทพทันใจ            

โรงแรม
Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เชียงใหม่ – ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชย - ลำปาง – กาดทุ่งเกวียน – วัดพระธาตุลำปางหลวง – เชียงใหม่ – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
4 - 6 เม.ย. 64

6,888.-

6,888.-

1,300.-

11 - 13 เม.ย. 64

7,888.-

7,888.-

1,300.-

13 - 15 เม.ย. 64

7,888.-

7,888.-

1,300.-

1 - 3 พ.ค. 64

7,888.-

7,888.-

1,300.-

8 - 10 พ.ค. 64

6,888.-

6,888.-

1,300.-

รูปภาพ

FAQ