เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง

เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CMFD03

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

8 คน

ท่องเที่ยว

เชียงใหม่, ทัวร์เที่ยวไทย

ช่วงเดือน

ธ.ค.

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

โปรแกรมนี้ร่วม 

"ทัวร์เที่ยวไทย"

ลด40%เหลือเพียง 4,199฿ (ราคาปกติ 6,999฿)

🏕พักเมืองเชียงใหม่ 1 คืน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเชียงใหม่-พระธาตุดอยสุเทพ-ร้านอุตสาชงที่บ้าน-หมู่บ้านแม่กำปอง

โรงแรม
โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สวนสนแม่แตง – วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ปางฮวา – โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์ -   ห้วยตึงเฒ่า 

โรงแรม
โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดพระสิงห์ – วัดต้นเกว๋น – วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
4 - 6 ธ.ค. 64

9,999.-

0.-

1,500.-

10 - 12 ธ.ค. 64

9,999.-

0.-

1,500.-

14 - 16 ธ.ค. 64

9,999.-

0.-

1,500.-

รูปภาพ

FAQ