เชียงใหม่ ลำปาง

เชียงใหม่ ลำปาง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CMV01

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เชียงใหม่, ไทย

ช่วงเดือน

พ.ย. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ปั๊มน้ำมันปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เชียงใหม่
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กิ่วแม่ปาน – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ตลาดม้ง - น้ำตกวิชรธาร – บ้านถวาย
โรงแรม
โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดป่าดาราภิรมย์ - ดอยม่อนแจ่ม – โป่งแยงจังเกิ้ล –คาเฟ่ MARS CNX - คลองแม่ข่า – ประตูท่าแพ - ถนนคนเดิน
โรงแรม
โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดป่าแดด – พระใหญ่ไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน– กรุงเทพฯ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
24 - 27 พ.ย. 65

4,888.-

4,888.-

2 - 5 ธ.ค. 65

4,888.-

4,888.-

9 - 12 ธ.ค. 65

4,888.-

4,888.-

23 - 26 ธ.ค. 65

4,888.-

4,888.-

รูปภาพ