เชียงใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น

เชียงใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CMVN01

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เชียงใหม่

ช่วงเดือน

ธ.ค. - ก.พ. 65

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

รถตู้

อธิบาย

🚐เดินทางโดยรถตู้ VIP  พักเชียงใหม่ 2คืน

- ดอยอ่างขาง 

- ทะเลหมอกม่อนสน

- สวนดอกไม้,ไร่ชา,ไร่สตรอเบอร์

- ฮิโนกิแลนด์ 

- วัดบ้านเด่น

- พระธาตุดอยสุเทพ

- ดอยม่อนแจ่ม  ปางฮวา 

- พระใหญ่ไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

จุดนัดพบปั๊มน้ำมันปั๊ม Shell  แม็คโครแจ้งวัฒนะ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ไชยปราการ-ดอยอ่างขาง-จุดชมวิวม่อนสน-สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง-สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80-ไร่ชา2000-ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล-ฝาง-ฮิโนกิแลนด์-สวนสนแม่แตง-วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน-เมืองเชียงใหม่

โรงแรม
โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดโลกโมฬี-พระธาตุดอยสุเทพ-ดอยม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้ปางฮวา-ห้วยตึงเฒ่า -ประตูท่าแพ

โรงแรม
โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

คาเฟ่ Nekoemon-ลำปาง-กาดทุ่งเกวียน-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน-เดินทางกลับ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
3 - 6 ธ.ค. 64

3,999.-

3,999.-

-

23 - 26 ธ.ค. 64

3,999.-

3,999.-

-

30 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 64

4,999.-

4,999.-

-

6 - 9 ม.ค. 65

3,999.-

3,999.-

-

13 - 16 ม.ค. 65

3,999.-

3,999.-

-

27 - 30 ม.ค. 65

3,999.-

3,999.-

-

3 - 6 ก.พ. 65

3,999.-

3,999.-

-

17 - 20 ก.พ. 65

3,999.-

3,999.-

-

รูปภาพ