ฮันแล ชุมพรม้ายน้อง! ชุมพร ดอยตาปัง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CPFD00

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

ชุมพร

ช่วงเดือน

เม.ย. - พ.ค. 64

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

Unseenแดนใต้ ทะเลหมอกดอยตาปัง หาดสวย น้ำใส แกรนด์แคนยอนคลองหินดำ ดำน้ำทะเลชุมพร สุดยอดแหล่งดูปะการัง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
3 - 5 เม.ย. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

13 - 15 เม.ย. 64

9,900.-

9,900.-

1,300.-

14 - 16 พ.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

รูปภาพ

FAQ