หลงฮัก..เชียงราย

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CRDD01

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

8 คน

ท่องเที่ยว

เชียงราย

ช่วงเดือน

ต.ค. - พ.ย. 64

จำนวนพีเรียด

6

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เชียงราย - ดอยตุง - ผาฮี้ - ถ้ำหลวง - สิงห์ปาร์ค 🏕พักเมืองเชียงราย 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไร่ชาฉุยฟง ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
  • ดอยตุง สวนดอกไม้ดอยตุง
  • ผาฮี้คอฟฟี่ ดื่มกาแฟดริปชมวิวทะเลหมอก /ช้างมูบ
  • เรียวกังคาเฟ่ คาเฟ่สไตล์ญุ่ปุ่นโอบล้อมด้วยธรรมชาติ
  • วัดร่องขุน ชมศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน
  • สิงห์ปาร์ค ชมไร่ชา,สวนดอกไม้ สุดอลังการ
  • วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องเสือเต้น

รายละเอียดโปรแกรม

ออกเดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD) เที่ยวบิน DD 108 DMK-CEI(13.10-14.25)/DD104 14.15-15.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานานาชาติแม่ฟ้าหลวง นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้งจุดเด่นของวัดนี้คือ "พบโชคธรรมเจดีย์ และเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ชมศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าบริการอาหารเย็น (มื้อที่1)
โรงแรม
Work Den Chiang Rai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่2) ท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี จากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่เรียงตัวสลับซับซ้อน
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่3)นำท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ ดื่มด่ำบรรยากาศ ณ ผาฮี้คอฟฟี่ นำท่านชมวิวพาโนรามาที่จุดชมวิวดอยช้างมูบซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบนำท่านเดินทางสู่พระตำหนักดอยตุงชมสวนแม่ฟ้าหลวงหรือสวนดอยตุงเป็นสวนไม้เมืองหนาว

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4)

โรงแรม
Work Den Chiang Rai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) นำท่านเดินทางสู่ เรียวกังคาเฟ่ (Ryokan Cafe) คาเฟ่ชิคๆสไตล์ญี่ปุ่นในเชียงราย เดินทางมุ่งสู่วัดร่องขุ่นเป็นงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีต

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่6)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามและแวะซื้อของฝาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง

มุ่งหน้าสู่สนามบินโดยสายการบิน NOK AIR(DD) เที่ยวบิน DD113CEI-DMK(18.25-19.40)/DD107 19.00-20.20 เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

โรงแรม
-
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
6 - 8 ต.ค. 64

5,555.-

5,555.-

-

15 - 17 ต.ค. 64

5,555.-

5,555.-

-

29 - 31 ต.ค. 64

5,555.-

5,555.-

-

5 - 7 พ.ย. 64

5,888.-

5,888.-

-

18 - 20 พ.ย. 64

5,888.-

5,888.-

-

26 - 28 พ.ย. 64

5,888.-

5,888.-

-

รูปภาพ

FAQ