เชียงราย เชียงใหม่

เชียงราย เชียงใหม่

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CRMFD3

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เชียงใหม่, เชียงราย

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 65

จำนวนพีเรียด

6

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ดอยแม่สลอง ไร่ชาวังพุดตาล 101กรีนที

วัดร่องเสือเต้น วัดร่องขุ่น

สิงห์ปาร์ค  ดอยช้าง  แม่สรวย

ฟาร์มแกะAkha Farmville / Yayo Cafe

แม่กำปอง , I Love Flower Farm/สวนดอกไม้แม่ริม

Nekoemon Cafe

 

เดินทางโดยสายการบินAir Asia บินสู่เชียงราย

พักเมืองเชียงราย1คืน เมืองเชียงใหม่1คืน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-ดอยแม่สลอง-ไร่ชาวังพุดตาล-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-

แม่สลอง101กรีนที-วัดร่องเสือเต้น-วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค

โรงแรม
Work Den Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ดอยช้าง-จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย-จุดชมวิว กม.5+475-Akha Farmville -Yayo Café-แม่กำปอง-อุตสาชงที่บ้าน- เมืองเชียงใหม่

โรงแรม
Peppery Hills Chiang Mai Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พระธาตุดอยสุเทพ-I Love Flower Farmหรือสวนดอกไม้แม่ริม-Nekoemon Cafe’ -ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
22 - 24 ม.ค. 65

6,998.-

6,998.-.-

1,500.-

12 - 14 ก.พ. 65

6,998.-

6,998.-.-

1,500.-

19 - 21 ก.พ. 65

6,998.-

6,998.-.-

1,500.-

25 - 27 ก.พ. 65

6,998.-

6,998.-.-

1,500.-

4 - 6 มี.ค. 65

6,998.-

6,998.-.-

1,500.-

11 - 13 มี.ค. 65

6,998.-

6,998.-.-

1,500.-

รูปภาพ