เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CSL10

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

จีน

ช่วงเดือน

มิ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ