นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ

นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVN01

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

18 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, กัมพูชา

ช่วงเดือน

ส.ค. - ก.ย. 66

จำนวนพีเรียด

17

เดินทางโดย

รถตู้

อธิบาย

CVN01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ 3วัน2คืน
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
VIP

เสียมเรียบ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ

สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด

พบกับปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุด ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน

ช้อปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ   พิเศษ!!ชมการแสดงพื้นเมือง "ระบำอัปสรา"

รายละเอียดโปรแกรม

ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - จ.สระแก้ว - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ – องค์เจ็กองค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
โรงแรม
Smiling Hotel & Royal Empire Hotel *4 หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบันทายสำเหร่ - ปราสาทตาพรม - ร้านหยก - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทนครวัด
โรงแรม
Smiling Hotel & Royal Empire Hotel *4 หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านผ้าไหม - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ด่านปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ - ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 5 ส.ค. 66

6,999.-

6,999.-

5 - 7 ส.ค. 66

6,999.-

6,999.-

10 - 12 ส.ค. 66

6,999.-

6,999.-

12 - 14 ส.ค. 66

7,999.-

7,999.-

17 - 19 ส.ค. 66

6,999.-

6,999.-

19 - 21 ส.ค. 66

6,999.-

6,999.-

24 - 26 ส.ค. 66

6,999.-

6,999.-

26 - 28 ส.ค. 66

6,999.-

6,999.-

31 ส.ค. - 2 ก.ย. 66

6,999.-

6,999.-

2 - 4 ก.ย. 66

6,999.-

6,999.-

7 - 9 ก.ย. 66

6,999.-

6,999.-

9 - 11 ก.ย. 66

6,999.-

6,999.-

14 - 16 ก.ย. 66

6,999.-

6,999.-

16 - 18 ก.ย. 66

6,999.-

6,999.-

21 ส.ค. - 23 ก.ย. 66

6,999.-

6,999.-

23 - 25 ก.ย. 66

6,999.-

6,999.-

28 - 30 ก.ย. 66

6,999.-

6,999.-

รูปภาพ