เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ๊

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ๊

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ67

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มี.ค. 67

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

สักการะ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ 4 ด้าน 10 ทิศ "พระโพธิสัตว์ผู่เสียน"

ชมความงดงามของธรรมชาติมรดกโลก อุทยานจิ่วจ้ายโกว

อลังการวิวภูเขาศักสิทธิ์ ยอดเขาง้อไบ๊ ทะเลสาบเตี๋ยซี

วัดต้าฉือ แพนด้ายักษ์ปีนตึก อิสระช้อปปิ้ง ถนนไท่กู๋หลี่

 

พิเศษ! นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาง้อไบ๊ เมนูพิเศษ!! สุกี้สไตล์เสฉวน

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ - เฉิงตู – เข้าสู่ที่พัก VZ3734 BKK-TFU 18.25-22.30
โรงแรม
Holiday Inn Express HOTEL 5* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เฉิงตู - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว
โรงแรม
JUIYUAN HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน)
โรงแรม
JUIYUAN HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จิ่วจ้ายโกว - ตูเจียงเอี้ยน
โรงแรม
Holiday Inn Express HOTEL 5*หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ตูเจียงเอี้ยน - ยอดเขาง้อไบ๊(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – พระโพธิสัตว์ผู่เสี้ยน – ร้านยา - เฉิงตู
โรงแรม
CENTURYSUNSHINE HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านหมอนโอโซน – ถนนคนเดินซุนซี – แพนด้ายักษ์ - ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ - วัดต้าฉือ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3735 TFU-BKK 23.30-01.25
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
13 - 18 มี.ค. 67

19,888.-

19,888.-

20 - 25 มี.ค. 67

19,888.-

19,888.-

27 มี.ค. - 1 เม.ย. 67

19,888.-

19,888.-

3 - 8 เม.ย. 67

21,888.-

21,888.-

10 - 15 เม.ย. 67

21,888.-

21,888.-

17 - 22 เม.ย. 67

21,888.-

21,888.-

24 - 29 เม.ย. 67

21,888.-

21,888.-

รูปภาพ