Enchanceting จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน

Enchanceting จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ799

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ก.ย. 67

จำนวนพีเรียด

15

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

CVZ799 Enchanceting จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น

 ฉางซา เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

 

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

มรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์”

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง หมู่บ้านโบราณและน้ำตกฟูหรงเจิ้น

ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตึก IFS+POPMART

 

เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน สุกี้เห็ดรสเด็ด เป็ดย่างเฟิ่งหวง เซ็ตหม่าล่า

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชิติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา VZ3604 BKK-CSX 17.50-22.05
โรงแรม
Yishang Hotel ChangSha Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉางซา - เมืองฉางเต๋อ - วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวงล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง(รวมรถแบตเตอรี่ ) + ถนน SHIBAN
โรงแรม
Vinenna Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เฟิ่งหวง - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(ล่องเรือ) - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - จางเจียเจี้ย - ร้านชา *OPTION : หุบเขาอวตาร
โรงแรม
TIAN ZI ตึก VIP Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว
โรงแรม
TIAN ZI ตึก VIP Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉางซา – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ + ตึก IFS + ร้าน POPMART หรือ CHANGSHA BAILIAN OUTLET - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3605 CSX-BKK 22.55 - 01.30
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
18 - 22 มิ.ย. 67

9,888.-

9,888.-

21 - 25 มิ.ย. 67

9,888.-

9,888.-

24 - 28 มิ.ย. 67

9,888.-

9,888.-

26 - 30 มิ.ย. 67

9,888.-

9,888.-

3 ก.ค. - 7 ก.ย. 67

10,888.-

10,888.-

7 - 11 ก.ค. 67

11,888.-

11,888.-

12 - 16 ก.ค. 67

11,888.-

11,888.-

14 ก.ค. - 18 เม.ย. 67

11,888.-

11,888.-

17 - 21 ก.ค. 67

11,888.-

11,888.-

31 ก.ค. - 4 ส.ค. 67

9,888.-

9,888.-

14 - 18 ส.ค. 67

11,888.-

11,888.-

22 - 26 ก.ค. 67

11,888.-

11,888.-

27 - 31 ส.ค. 67

11,888.-

11,888.-

28 ส.ค. - 1 ก.ย. 67

11,888.-

11,888.-

29 ส.ค. - 2 ก.ย. 67

11,888.-

11,888.-

รูปภาพ