DREAM OF EAST EUROPE

DREAM OF EAST EUROPE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EQR03

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี

ช่วงเดือน

เม.ย. - พ.ค. 66

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

 

เที่ยวยุโรปตะวันออกกับ 5 ประเทศในฝัน เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ มหาวิหารเฟราเอน 

ออสเตรีย เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบ เช็ก เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์  

สโลวาเกีย  ปราสาทบราติสลาวา  โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ  ฮังการี ชมเมืองบูดาเปสต์ ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ

 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

สายการบินที่ดีที่สุดในโลก (The World's Best Airline)”

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 Kg.  / CARRY ON 7 Kg.   

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี QR831 BKK-DOH 19.25-22.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

QR059 DOH-MUC 01.55-07.00 ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิก – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – มหาวิหารเฟราเอน - New Town Hall - จัตุรัส Marienplatz
โรงแรม
Holiday Inn Munchen Sud 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus
โรงแรม
Spa Hotel Vita 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเบอร์โน
โรงแรม
Hotel Vita 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี- ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ – รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย
โรงแรม
Verdi Grand Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

บูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion - Designer Outlet Parndorf ประเทศออสเตรีย
โรงแรม
H+ Hotel Wien 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กรุงเวียนนา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา – Column of Pest – ถนน Karntner Strasse - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง QR184 VIE-DOH 16.25-22.30
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

QR836 DOH-BKK 02.20-13.10 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
25 เม.ย. - 2 พ.ค. 66

62,900.-

62,900.-

10 - 17 พ.ค. 66

62,900.-

62,900.-

รูปภาพ