EXPLORE GEORGIA

EXPLORE GEORGIA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : GATK01

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

15 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, จอร์เจีย

ช่วงเดือน

เม.ย. - ต.ค. 65

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ลูกค้าจำเป็นต้องแสดงเอกสาร 

  1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานอิสตันบลู – ท่าอากาศยานทบิลิชิ – เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี

โรงแรม
Hotel in Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – เทือกเขา Kazbegi – โบสถ์ Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย

โรงแรม
Kazbegi 0r Gudauri hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองกอรี – ป้อมอนานูรี - พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน – Uplistsikhe - เมืองถ้ำโบราณ - เมืองบาคูเรียนี

โรงแรม
Borjomi or Bakuriani hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองบาคูเรียนี - เมืองบอร์โจมิ – อุทยานแห่งชาติ Borjomi - เมืองคูทาอีซี - โบสถ์ Gelati - Monastery - เมือง Tskhaltubo

โรงแรม
Tskhaltubo Spa Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมือง Tskhaltubo - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ Prometheus – เมืองทบิลิชิ – วิหารสเวติสเคอเวรี

โรงแรม
Hotel in Batumi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองทบิลิชิ - ศูนย์การค้า Tbilisi mall - ท่าอากาศยานทบิลิชิ- ท่าอากาศยานอิสตันบลู

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด แบบ “Test & Go”

ยังคงต้องทำการจองโรงแรม AQ 1 คืน และในวันที่ 5 เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 **

Update 20/1/2565

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
10 - 17 เม.ย. 65

57,900.-

57,900.-

27 เม.ย. - 4 พ.ค. 65

55,900.-

55,900.-

11 - 18 พ.ค. 65

54,900.-

54,900.-

1 - 8 มิ.ย. 65

54,900.-

54,900.-

10 - 17 ส.ค. 65

54,900.-

54,900.-

21 - 28 ก.ย. 65

54,900.-

54,900.-

19 - 26 ต.ค. 65

54,900.-

54,900.-

13 - 20 ก.ค. 65

54,900.-

54,900.-

รูปภาพ