WANDER GEORGIA

WANDER GEORGIA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : GATK20

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

15 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, จอร์เจีย, เอเชีย

ช่วงเดือน

เม.ย. - มิ.ย. 65

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู – ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัสเปียเซซ่า - ประติมากรรม Ali and Nino

โรงแรม
Hotel in Batumi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ

โรงแรม
Hotel in Tskhaltubo 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคูทาอีซี - โบสถ์ Gelati Monastery - เมืองบอร์โจมิ – นั่ง cable car ชมวิวเมืองจากอุทยานแห่งชาติ Borjomi city park

โรงแรม
Hotel in Bakuriani 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองบอร์โจมิ – Uplistsikhe - เมืองถ้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน - เทือกเขา Kazbegi – ป้อมอนานูรี - โบสถ์ Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย

โรงแรม
Hotel in Gudauri 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิชิ

เข้ารับการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ต้องกักตัว ที่บริษัททัวร์จัดหาไว้ให้ สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR นี้ เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ 72 ชั่วโมง

โรงแรม
Hotel in Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสันติภาพ - สะพานสันติภาพ – นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมป้อมนาริกาลา - ศูนย์การค้า East Point Mall - ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิชิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
1 - 8 มิ.ย. 65

49,900.-

49,900.-

27 เม.ย. - 4 พ.ค. 65

52,999.-

52,999.-

รูปภาพ