FLORIADE EXPO 2022

FLORIADE EXPO 2022

รหัสโปรแกรมทัวร์ : GBFWY2

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต-ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต-เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต-สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต-ช้อปปิ้งZeil Street-เมืองซังกอร์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองบอบพาร์ด - เมืองโคโลญ                                              

โรงแรม
Mercure hotel Koln West 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

urเมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-เนเธอร์แลนด์-เมืองอาร์นเฮม-เมืองอัมสเตอร์ดัม-โรงงานเพชร-ล่องเรือเที่ยวคลองอัมสเตอร์ดัม-โบสถ์ New church-พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-โบสถ์เก่าThe Old Church-ช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส   ch-ช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส   

โรงแรม
Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอัมสเตอร์ดัม-นั่งเรือชมหมู่บ้านกีโธร์น - เข้าชมนิทรรศการ Floriade Expo 2022- เมืองอัมสเตอร์ดัม    

โรงแรม
Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-World of wild mills-โรงงานทำรองเท้าไม้-โรงงานทำชีส-เมืองเกนต์-ปราสาทเกรเวนสตีน-โรงโอเปร่า Flemish-หอระฆังแห่งเกนต์-อาสนวิหารเซนต์บาโว-ถนน Graslei  Notable-เมืองบรัสเซลส์-อะโตเมียม-รูปปั้นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์- จัตุรัสกร็องปลัส-ช้อปปิ้งย่านถนน Avenue Louise                       

โรงแรม
Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองบรัสเซลส์-เมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส-ปอร์ตเดอมาร์ส-มหาวิหารแร็งส์-พระราชวังโต-โบสถ์เซนต์แร็งส์ – เมืองปารีส-ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโตมูช-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- จัตุรัสคองคอร์ด-ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free

 

                                                                                                                         

โรงแรม
Best Western Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล                                                        

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 65

59,900.-

-

รูปภาพ