MIRACLE OF GEORGIA 8D5N

MIRACLE OF GEORGIA 8D5N

รหัสโปรแกรมทัวร์ : GTK01

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

15 คน

ท่องเที่ยว

จอร์เจีย, เอเชีย

ช่วงเดือน

ก.ค. - ต.ค. 65

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย - เมืองทบิลิซี-โบสถ์เมเตห์คี-สะพานสันติภาพ- The Chronicle of Georgia

โรงแรม
Hotel in Gudauri 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองทบิลิซี-เมืองกอรี-ป้อมอนานูรี-อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย-เทือกเขา Kazbegi- Gergeti Trinity Church

โรงแรม
Hotel in Gudauri 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน- Uplistsikhe -เมืองถ้ำโบราณ - เมืองบาคูเรียนี

โรงแรม
Hotel in Bakuriani 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองบาคูเรียนี - เมืองบอร์โจมิ- อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park- เมืองคูทาอีซี- โบสถ์ Gelati Monastery

โรงแรม
Hotel in Kutaisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคูทาอีซี-อนุสาวรีย์ธรรมชาติ -เมืองมิสเคด้า-มหาวิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิซี

โรงแรม
Hotel in Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองทบิลิซี-นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา-โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี- ศูนย์การค้า Tbilisi Galleria mall -ท่าอากาศยานทบิลิชิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
13 - 20 ก.ค. 65

49,888.-

49,888.-

10 - 17 ส.ค. 65

49,888.-

49,888.-

22 - 29 ก.ย. 65

49,888.-

49,888.-

19 - 26 ต.ค. 65

49,888.-

49,888.-

รูปภาพ