CRAZY LOVE IN … GERMANY SWITZERLAND FRANCE

CRAZY LOVE IN … GERMANY SWITZERLAND FRANCE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : GWY03

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เยือนเมืองมนต์เสน่ห์ไปกับ 3 ประเทศดังในทวีปยุโรป

เยอรมัน                ชมความงามของ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต โบสถ์เซนปีเตอร์

แวะถ่ายภาพกับ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ที่สวยงามดั่งเทพนิยาย

สวิส                      สัมผัสการนั่งกระเช้าโรแตร์ พิชิตยอดเขาทิตลิส ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก และ สะพานไม้ชาเปล 

ฝรั่งเศส               เช็คอินแลนด์มาร์คปารีส หอไอเฟล ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ด พระราชวังแวร์ซาย
แวะถ่ายภาพกับเวนิสน้อยแห่งปารีส และ ล่องเรือแม่น้ำแซนสุดแสนโรแมนติก
ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่
, ร้านน้ำหอมชั้นนำ Benlux, ห้างลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่

 

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต - ช้อปปิ้ง Zeil Street - เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์- Plönlein-เมืองมิวนิค
โรงแรม
ACHAT Hotel Munchen Sud 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมิวนิค-โบสถ์เซนปีเตอร์ – มหาวิหารฟาสเอ็นเคเคียร์ – New Town Hall - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เมืองฟุสเซน - Benedictine monastery of St. Mang - Stadtbrunnen – เมืองซูริค
โรงแรม
Ibis Zurich Messe Airport 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองซูริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – เมืองแองเกิลเบิร์ก - Engelberg Talstation Titlis - Glacier Cave - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK - Titlis Glacier Park – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
โรงแรม
Hotel Inn Express Luzern- Kriens 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองซุก–หอนาฬิกาเมืองซุก-Lohri AG Store-เมืองกอลมาร์-เวนิสน้อย-ย่าน Krutenau–เมืองดิจอง
โรงแรม
Hotel Ibis Dijon Centre Clemenceau 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองดิจอง-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน เรือบาโตมูช - หอไอเฟล
โรงแรม
Best Western Plus Valizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - Grain de Cuir- ประตูชัยฝรั่งเศส- ถนนฌ็องเซลิเซ่-จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- Benlux Louvre duty free - Samaritaine - Galleries Lafayette
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานมัสกัต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 12 ธ.ค. 65

59,500.-

59,500.-

31 ธ.ค. 65 - 7 ม.ค. 66

64,500.-

64,500.-

25 ก.พ. - 4 มี.ค. 66

59,500.-

59,500.-

4 - 11 มี.ค. 66

59,500.-

59,500.-

18 - 25 มี.ค. 66

59,500.-

59,500.-

รูปภาพ