สายมู เสริมความปัง HONGKONG เที่ยวฮ่องกง... อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งช้อป

สายมู เสริมความปัง HONGKONG เที่ยวฮ่องกง... อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งช้อป

รหัสโปรแกรมทัวร์ : HFD05

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ฮ่องกง

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ต.ค. 66

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ