EXCITING! HONGKONG

EXCITING! HONGKONG

รหัสโปรแกรมทัวร์ : HHB02

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

24 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ฮ่องกง

ช่วงเดือน

เม.ย. - มิ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวฮ่องกง...  อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งช้อป 3วัน 2คืน
ไหว้พระขอพรวัดดัง เสริมดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน • เจ้าแม่กวนอิมทินหัว หาดรีพัลส์เบย์ • วัดแชกงหมิว • วิคตอเรีย พีค

ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย • นาธาน • ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง • ชมแสงสียามค่ำคืน Symphony of Lights

 พิเศษ! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม >> ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา

 

เดินทางโดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง HB682 BKK-HKG 11.20-15.15 – ย่านจิมซ่าจุ่ย - ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light
โรงแรม
Ease Hotel Access Tsuen Wan หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน – ช้อปปิ้ง เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour!! ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
โรงแรม
Ease Hotel Access Tsuen Wan หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ HB683 HKG-BKK 15.25-17.20
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
15 - 17 เม.ย. 66

23,888.-

23,888.-

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

13 - 15 พ.ค. 66

14,888.-

14,888.-

23 - 25 มิ.ย. 66

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ