JOURNEY DREAM OF EUROPE III ITALY SWITZERLAND FRANCE

JOURNEY DREAM OF EUROPE III ITALY SWITZERLAND FRANCE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : IEY04

Pic

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี

ช่วงเดือน

ม.ค. - เม.ย. 66

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

 

เยือนดินแดนมหัศจรรย์กับ 3 ประเทศยอดนิยมในยุโรป
 

อิตาลี                นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ มหาวิหารแห่งมิลาน

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า, จัตุรัสดูโอโม่ มหาวิหารฟลอเรนซ์

กาะเวนิส ต้นฉบับดินแดนแห่งสายน้ำ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

สวิส                  พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK
                         ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก

ฝรั่งเศส           เมืองปารีส ชม หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ่ 
                         ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส

 

เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.   

 

รายละเอียดโปรแกรม

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง-ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี-นครวาติกัน– โบสถ์น้อยซิสทีน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - St.Peter’s Square - กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม –วิหารแพนธีอัน -น้ำพุเทรวี่- บันไดสเปน - เมืองฟลอเรนซ์
โรงแรม
Best Western Plus CHC Florence 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฟลอเรนซ์-มหาวิหารฟลอเรนซ์-หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น-สะพานปอนเตเวคคิโอ-เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย-เมืองปิซา-หอเอนปิซ่า- มหาวิหารปิซา-เมืองโบโลญญ่า-จัตุรัสมัจโจเล่-โบสถ์ซานเปโตรนิโอ-โบสถ์ซานโตสเตฟาโน-หอคอยคู่
โรงแรม
Holiday Inn Blogna – Fiera 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองโบโลญญ่า-ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-สะพานริอัลโต-โบสถ์เซนต์มาร์ก-พระราชวังดอจส์- ท่าเรือตรอนเคตโต้-เมืองมิลาน
โรงแรม
Holiday Inn Milan Nord Zara 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมิลาน- มหาวิหารแห่งมิลาน-พระราชวังมิลาน-ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II -เมืองโคโม่-ทะเลสาบโคโม่-เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์- สิงโตหินแกะสลัก- ชมสะพานไม้ชาเปล
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองลูเซิร์น-เมืองแองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK-เมืองซุก- Lohri AG Store-เมืองดิจอง
โรงแรม
Holiday Inn Express Dijon 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองดิจอง- McAtrthurGlen Troyes-เมืองปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free- ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
โรงแรม
Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานอาบูดาบี
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
26 ม.ค. - 3 ก.พ. 66

59,500.-

59,500.-

25 ก.พ. - 5 มี.ค. 66

59,500.-

59,500.-

4 - 12 มี.ค. 66

59,500.-

59,500.-

16 - 24 มี.ค. 66

62,500.-

62,500.-

28 มี.ค. - 5 เม.ย. 66

66,500.-

66,500.-

8 - 16 เม.ย. 66

79,500.-

79,500.-

12 - 20 เม.ย. 66

79,500.-

79,500.-

25 เม.ย. - 3 พ.ค. 66

65,900.-

65,900.-

รูปภาพ