แซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : ITHA65

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

24 คน

ท่องเที่ยว

อุบลราชธานี

ช่วงเดือน

มี.ค. - เม.ย. 64

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี – ชมวิวเขื่อนสิรินธร – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (Unseen วัดเรืองแสง) -โขงเจียม แม่น้ำสองสี                                                   

โรงแรม
พักโขงเจียมระดับ 3 ดาว
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โขงเจียม – ความทรงจำคาเฟ่ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมเสาเฉลียง ชมผาแต้ม – สามพันโบก (Unseen แกรนด์แคนยอนแม่น้ำโขง) - หาดทรายสูง – เขมราฐ - วัดบุ้งขี้เหล็ก - ถนนคนเดินเขมราฐ 

โรงแรม
พักเขมราฐ หรือเมืองใกล้เคียงกัน ระดับ 3 ดาว
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เขมราฐ - เมืองอุบล - วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์- ขัวน้อยบ้านชีทวน – บ้านปะอ่าว - บัวนาคาเฟ่ - วัดพระธาตุหนองบัว พญานาคสีรุ้ง พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ - ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - ท่าอากาศยานดอนเมือง              

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
1 - 3 เม.ย. 64

7,888.-

7,888.-

1,300.-

8 - 10 เม.ย. 64

7,888.-

7,888.-

1,300.-

24 - 25 เม.ย. 64

7,888.-

7,888.-

1,300.-

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 64

7,888.-

7,888.-

1,300.-

รูปภาพ

FAQ