Golden Route.. OSAKA TOKYO

Golden Route.. OSAKA TOKYO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JJL90

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

พ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
1 - 6 พ.ย. 66

47,888.-

47,888.-

8 - 13 พ.ย. 66

47,888.-

47,888.-

รูปภาพ