Snow Monkey OSAKA TOKYO

Snow Monkey OSAKA TOKYO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JJL94

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 67

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว

 

ชมลิงแก้มแดงแช่ออนเซ็นท่ามกลางหิมะ&เล่นลานสกีฟูจิเท็น

ชมเทศกาลงานประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

ปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ภูเขาไฟฟูจิ ขอพร ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดอาซากุสะ

พิเศษ! พักออนเซ็นชมวิวฟูจิ 1 คืน

เต็มอิ่ม บุฟเฟต์ชาบู /บุฟเฟต์ปิ้งย่าง / หมูย่างหินภูเขาไฟ และ ขาปูยักษ์ไม่อั้น!

พาเที่ยวครบทุกวัน!

เดินทางโดยสายการบิน Japan Airlines (JL) 
น้ำหนักกระเป๋า  23 + 23 kg. (จำนวน 2 ใบ)

รายละเอียดโปรแกรม

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ JL728 BKK-KIX 00.55-08.15 – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ถ่ายภาพกับป้ายไฟกูลิโกะ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เทศกาลไฟประดับ Nabana No Sato Winter Illumination
โรงแรม
Hotel Koyo 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ
โรงแรม
Premier Hotel Cabin Matsumoto 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ
โรงแรม
Fujisan Graden Onsen 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - สวนโออิชิปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kawaguchiko Shikido Duty Free - ลานสกีฟูจิเท็น – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
โรงแรม
LOISIR HOTEL (SHINAGAWA SEASIDRE) 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ JL707 NRT- BKK 18.10-23.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ