GoGo! JAPAN ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ

GoGo! JAPAN ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ04

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

31 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 65

จำนวนพีเรียด

9

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ขอพรวัดดังโตเกียววัดอาซากุสะ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ เสน่ห์กาดำคู่นากาโนะ
เยือน
Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
เมืองอินุยามะ ความงดงามแบบดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
นั่งกระเช้าลอยฟ้า
Mt. Fuji Panorama Ropeway ชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ
เที่ยวเมืองใหม่โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งช้อปปิ้งใจกลางโตเกียว ชินจูกุ

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X น้ำหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg.
เดินทางกันยายน-ตุลาคม 65 เริ่มต้นเพียง 31,888 บาท
พัก ทาคายาม่า1คืน นาโกย่า1คืน ฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ,ชิบะ 1คืน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-นากาโน่-ปราสาทมัตสึโมโตะ-ที่พักทาคายาม่า
โรงแรม
Chisun Grand Takayama,Country Hotel Takayama,Kuretakeso Takayama Ekimae /ระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-สะพาน Nakabashi Bridge-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-อินุยามะ-Inuyama walking street -ที่พักนาโกย่า
โรงแรม
Hotel Ikeihan,Cypress Garden หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นาโกย่า-ชิซูโอกะ-ทะเลสาบฮามานาโกะ-นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-หมู่บ้านน้ำใส-ที่พักฟูจิออนเซ็น
โรงแรม
Fujisan Plaza Hotel, Jirakon no Fuji no Yakata, Fujiyamanakako Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สวนโออิชิปาร์ค -ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5-โตเกียว- JTC Shinjuku แหล่งช้อปปลอดภาษี-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-ป้าย Tokyo เข้าที่พักนาริตะ,ชิบะ หรือ โตเกียว
โรงแรม
Narita/ Chiba / Tokyo Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
7 - 12 ก.ย. 65

31,888.-

31,888.-

21 - 26 ก.ย. 65

31,888.-

31,888.-

5 - 10 ต.ค. 65

34,888.-

34,888.-

11 - 16 ต.ค. 65

35,888.-

35,888.-

12 - 17 ต.ค. 65

35,888.-

35,888.-

13 - 18 ต.ค. 65

36,888.-

36,888.-

20 - 25 ต.ค. 65

36,888.-

36,888.-

21 - 26 ต.ค. 65

35,888.-

35,888.-

22 - 27 ต.ค. 65

35,888.-

35,888.-

รูปภาพ