RED MAPLE TOKYO FUJI DISNEYLAND เที่ยวญี่ปุ่น... โตเกียว ฟูจิ ดิสนีย์แลนด์

RED MAPLE TOKYO FUJI DISNEYLAND เที่ยวญี่ปุ่น... โตเกียว ฟูจิ ดิสนีย์แลนด์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ10

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

31 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ต.ค. - พ.ย. 65

จำนวนพีเรียด

15

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ตื่นเต้นไปกับการตะลุยสวนสนุกในฝัน ที่ ‘’โตเกียวดิสนีย์แลนด์’’
เช็คอิน!! โมมิจิไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ลแสนสวย ริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ
ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ไหว้พระขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
ล่องเรือโจรสลัดชมความสวยงามของทะเลสาบอาชิ ไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งแบบจุใจพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูที่ Gotemba premium outlets

 

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก.
ที่พัก โตเกียว 1 คืน ออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 1 คืน พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
🦀🦀

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ- Gotemba Premium Outlets
โรงแรม
Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -วัดอาซากุสะ -ชินจูกุ
โรงแรม
La’gent Shinjuku Hotel Kabukicho หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรแล้ว) - นาริตะ
โรงแรม
Asia Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
8 - 9 ต.ค. 65

29,888.-

29,888.-

6 - 10 ต.ค. 65

29,888.-

29,888.-

14 - 18 ต.ค. 65

32,888.-

32,888.-

19 - 23 ต.ค. 65

32,888.-

32,888.-

27 - 31 ต.ค. 65

31,888.-

31,888.-

28 ต.ค. - 1 พ.ย. 65

31,888.-

31,888.-

2 - 6 พ.ย. 65

31,888.-

31,888.-

4 - 8 พ.ย. 65

31,888.-

31,888.-

9 - 13 พ.ย. 65

31,888.-

31,888.-

11 - 15 พ.ย. 65

31,888.-

31,888.-

16 - 20 พ.ย. 65

31,888.-

31,888.-

18 - 22 พ.ย. 65

31,888.-

31,888.-

23 - 27 พ.ย. 65

31,888.-

31,888.-

25 - 29 พ.ย. 65

31,888.-

31,888.-

30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65

31,888.-

31,888.-

รูปภาพ