Blossom SAKURA TOKYO FUJI

Blossom SAKURA TOKYO FUJI

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ100

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

มี.ค. 67

จำนวนพีเรียด

13

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
12 - 16 มี.ค. 67

33,888.-

33,888.-

13 - 17 มี.ค. 67

35,888.-

35,888.-

14 - 18 มี.ค. 67

36,888.-

36,888.-

15 - 19 มี.ค. 67

39,888.-

39,888.-

16 - 20 มี.ค. 67

38,888.-

38,888.-

17 - 21 มี.ค. 67

38,888.-

38,888.-

19 - 23 มี.ค. 67

39,888.-

39,888.-

20 - 24 มี.ค. 67

39,888.-

39,888.-

21 - 25 มี.ค. 67

39,888.-

39,888.-

22 - 26 มี.ค. 67

39,888.-

39,888.-

23 - 27 มี.ค. 67

39,888.-

39,888.-

24 - 28 มี.ค. 67

39,888.-

39,888.-

26 - 30 มี.ค. 67

39,888.-

39,888.-

รูปภาพ