WINTER SNOW TOKYO FUJI เที่ยวญี่ปุ่น... โตเกียว ฟูจิ สกี

WINTER SNOW TOKYO FUJI เที่ยวญี่ปุ่น... โตเกียว ฟูจิ สกี

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ11

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

31 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

24

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti ที่ฟูจิชั้น 2 พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ เที่ยวชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ลิ้มลองไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
ชมความสวยงามของพระใหญ่คามามุระไดบุตซึ และขอพรที่วัดอาซากุสะ วัดดังแห่งโตเกียว
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ชิบูย่า ห้างไดเวอร์ซิตี้  และ Gotemba Premium Outlets
เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก.
ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน
พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ และ บุฟเฟ่ต์ขาปู

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium Outlets
โรงแรม
Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ลานสกีFujiyama Snow Resort Yeti - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
โรงแรม
La’gent Shinjuku Hotel Kabukicho หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

คามาคุระ-พระใหญ่ไดบุตซึ-ย่านชิบูย่า-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์
โรงแรม
Asia Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
1 - 5 ธ.ค. 65

31,888.-

31,888.-

7 - 11 ธ.ค. 65

30,888.-

30,888.-

8 - 12 ธ.ค. 65

29,888.-

29,888.-

14 - 18 ธ.ค. 65

29,888.-

29,888.-

15 - 19 ธ.ค. 65

29,888.-

29,888.-

21 - 25 ธ.ค. 65

33,888.-

33,888.-

22 - 26 ธ.ค. 65

36,888.-

36,888.-

23 - 27 ธ.ค. 65

36,888.-

36,888.-

28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66

39,888.-

39,888.-

29 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

39,888.-

39,888.-

30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66

39,888.-

39,888.-

31 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66

39,888.-

39,888.-

1 - 5 ม.ค. 66

37,888.-

37,888.-

11 - 15 ม.ค. 66

31,888.-

31,888.-

18 - 22 ม.ค. 66

31,888.-

31,888.-

25 - 29 ม.ค. 66

31,888.-

31,888.-

1 - 5 ก.พ. 66

31,888.-

31,888.-

8 - 12 ก.พ. 66

31,888.-

31,888.-

15 - 19 ก.พ. 66

31,888.-

31,888.-

22 - 26 ก.พ. 66

31,888.-

31,888.-

24 - 28 ก.พ. 66

31,888.-

31,888.-

1 - 5 มี.ค. 66

31,888.-

31,888.-

8 - 12 มี.ค. 66

31,888.-

31,888.-

15 - 19 มี.ค. 66

31,888.-

31,888.-

รูปภาพ