Winter Happiness OSAKA

Winter Happiness OSAKA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ112

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 67

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

JXJ112 Winter Happiness OSAKA

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 5วัน3คืน

 

**พัก กิฟู 2 คืน คันไซ 1 คืน เต็มอิ่ม! เมนูปิ้งย่าง YAKINIKU BUFFET

ชมความงามของหมู่บ้านมรดกโลก "ชิราคาวาโกะ"

ชมงานประดับไฟสุดอลังการ " Nabana No Sato Illumination "

ถ่ายรูปเช็คอินแลนด์มาร์คดัง ปราสาทโอซาก้า เมืองเก่าทาคายาม่า

ขอพร วัดทองศินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร ช้อปปิ้งแบบจุใจ Outlet, Aeon Mall และ ย่านชินไซบาชิ

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20
kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ XJ612 BKK-KIX 01.15-08.40 – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - Mitsui outlet park Jazz Dream Nagashima - ชมงานไฟ Nabana no Sato Illumination
โรงแรม
Quintessa Hotel Ogaki Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ตลาดเช้ามิยากาวะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - Aeon Mall
โรงแรม
Hotel Koyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ป้ายไฟกูลิโกะ - ย่านชินไซบาชิ
โรงแรม
Odysis Suites Osaka Airport Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ613 KIX-BKK 09.55-14.20
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
20 - 24 ธ.ค. 66

36,888.-

36,888.-

10 - 14 ม.ค. 67

37,888.-

37,888.-

17 - 21 ม.ค. 67

36,888.-

36,888.-

18 - 22 ม.ค. 67

36,888.-

36,888.-

31 ม.ค. - 4 ก.พ. 67

35,888.-

35,888.-

1 - 5 ก.พ. 67

35,888.-

35,888.-

7 - 11 ก.พ. 67

35,888.-

35,888.-

8 - 12 ก.พ. 67

35,888.-

35,888.-

15 - 19 ก.พ. 67

35,888.-

35,888.-

21 - 25 ก.พ. 67

35,888.-

35,888.-

22 ก.พ. - 26 พ.ย. 67

36,888.-

36,888.-

28 - 3 ก.พ. 67

34,888.-

34,888.-

29 ก.พ. - 4 มี.ค. 67

33,888.-

33,888.-

6 - 10 มี.ค. 67

33,888.-

33,888.-

รูปภาพ