TOKYO FUJI SKI & DISNEYLAND เที่ยวญี่ปุ่น... โตเกียว ฟูจิ สกี ดิสนีย์แลนด์

TOKYO FUJI SKI & DISNEYLAND เที่ยวญี่ปุ่น... โตเกียว ฟูจิ สกี ดิสนีย์แลนด์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ12

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

31 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

11

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ตื่นเต้นไปกับการตะลุยสวนสนุก ‘’โตเกียวดิสนีย์แลนด์’’ ดินแดนในฝัน
สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี
Fujiyama Snow Resort Yeti ที่ฟูจิชั้น 2 พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบฮาโกเน่ ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ และ Gotemba Premium Outlet

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก.
ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน
พิเศษ!!!! ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น 🦀🦀

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium Outlets
โรงแรม
Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ลานสกีFujiyama Snow Resort Yeti - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
โรงแรม
La’gent Shinjuku Hotel Kabukicho หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรและรถรับ-ส่งแล้ว) - นาริตะ
โรงแรม
Asia Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
2 - 6 ธ.ค. 65

32,888.-

32,888.-

9 - 13 ธ.ค. 65

32,888.-

32,888.-

16 - 20 ธ.ค. 65

32,888.-

32,888.-

13 - 17 ม.ค. 66

33,888.-

33,888.-

20 - 24 ม.ค. 66

33,888.-

33,888.-

27 - 31 ม.ค. 66

33,888.-

33,888.-

3 - 7 ก.พ. 66

33,888.-

33,888.-

10 - 14 ก.พ. 66

33,888.-

33,888.-

17 - 21 ก.พ. 66

33,888.-

33,888.-

2 - 6 มี.ค. 66

34,888.-

34,888.-

10 - 14 มี.ค. 66

33,888.-

33,888.-

รูปภาพ