TOKYO FUJI SHIRAKAWAGO TAKAYAMA เที่ยวญี่ปุ่น...โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า

TOKYO FUJI SHIRAKAWAGO TAKAYAMA เที่ยวญี่ปุ่น...โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ13

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

31 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

พ.ย. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

19

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

สัมผัสกลิ่นอายญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดขึ้น ‘’ภูเขาไฟฟูจิ’’ ชั้น5 หรือสนุกสนานลานสกี Fujiten
ขอพรวัดดังวัดอาซากุสะ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ เสน่ห์กาดำคู่นากาโนะ
เยือน Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ เยือนทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมเมืองอินุยามะ ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้าลอยฟ้า Mt. Fuji Panorama Ropeway ชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ แบบพาโนราม่า เที่ยวเมืองใหม่โอไดบะ ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมหุ่นกันดั้ม และช้อปปิ้งใจกลางโตเกียว ย่านชินจูกุ

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก.
ที่พัก นากาโน่ 1 คืน ไอจิ 1 คืน  ฟูจิออนเซ็น 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน
ทานบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูและปิ้งย่าง Yakiniku แบบไม่อั้น!!!

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-นากาโน่-ปราสาทมัตสึโมโตะ
โรงแรม
Premium Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-สะพาน Nakabashi Bridge- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-อินุยามะ-Inuyama walking street
โรงแรม
Loisir Hotel Toyohashi หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นาโกย่า-ชิซูโอกะ-ทะเลสาบฮามานาโกะ-นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-ช้อปปิ้งที่ FUJITAYA – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
โรงแรม
Tominoko Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิที่สถานีที่5 หรือ ลานสกี Fuji ten - JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -สวนโออิชิปาร์ค - โตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-ป้าย Tokyo
โรงแรม
The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 8 พ.ย. 65

34,888.-

34,888.-

9 - 14 พ.ย. 65

34,888.-

34,888.-

16 - 21 พ.ย. 65

34,888.-

34,888.-

23 - 28 พ.ย. 65

34,888.-

34,888.-

1 - 6 ธ.ค. 65

34,888.-

34,888.-

8 - 13 ธ.ค. 65

34,888.-

34,888.-

15 - 20 ธ.ค. 65

34,888.-

34,888.-

21 - 26 ธ.ค. 65

37,888.-

37,888.-

27 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66

42,888.-

42,888.-

28 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

42,888.-

42,888.-

29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66

42,888.-

42,888.-

11 - 16 ม.ค. 66

35,888.-

35,888.-

18 - 23 ม.ค. 66

35,888.-

35,888.-

25 - 30 ม.ค. 66

35,888.-

35,888.-

8 - 13 ก.พ. 66

35,888.-

35,888.-

15 - 20 ก.พ. 66

35,888.-

35,888.-

22 - 27 ก.พ. 66

35,888.-

35,888.-

8 - 13 มี.ค. 66

35,888.-

35,888.-

15 - 20 มี.ค. 66

35,888.-

35,888.-

รูปภาพ